Chào mừng bạn đã truy cập trang chủ của Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài thành phố Gyeongju


Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài thành phố Gyeongju

Là một tổ chức trực thuộc Trung tâm Phúc lợi tổng hợp cho người lao động Gyeongju được thành lập vào ngày 16 tháng 1 năm 2020 thông qua ký kết hiệp ước với Trung tâm Phúc lợi việc làm Gyeongju, Bộ Lao động và việc làm chi nhánh Pohang và Hội đồng thành phố Gyeongju nhằm cung cấp các dịch vụ tích hợp một cửa và một tư vấn liên hệ như hành chính dân sự, hội nhập và thích ứng xã hội, hỗ trợ định cư, tư vấn, thông dịch và giáo dục, vv...cho người lao động nước ngoài.


Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài thành phố Gyeongju

Là khu dân cư lớn nhất dành cho người lao động nước ngoài tại Gyeongsangbuk-do, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường mà người lao động nước ngoài có thể định cư an toàn và ổn định, đồng thời nhận được sự đối xử công bằng tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để luôn là người hỗ trợ và đồng hành mạnh mẽ cho người lao động nước ngoài thông qua sự đoàn kết và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài thành phố Gyeongju.


Trân trọng