Thực trạng hoạt động trung tâm

Tên trung tâm Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài thành phố Gyeongju
Ngày thành lập 16/01/2020
Điện thoại T 054-778-2518 F 054-777-7197
Địa chỉ 2nd Floor, Gyeongju Employment Welfare Plus Center, 396 Wonhwa-ro, Dongcheon-dong, Gyeongju-si. Tầng 2, Trung tâm Phúc lợi việc làm, số 396, đường Wonhwa, phường Dongcheon, thành phố Gyeongju.
Email gjfwsc2020@hanmail.net
Thời gian tư vấn (Ngày thường) 09:00 đến 18:00 (Nghỉ ngày lễ và cuối tuần)
Tuy nhiên, trường hợp người lao động cần tư vấn, trung tâm sẽ linh hoạt hỗ trợ vào ngày cuối tuần.
Đơn vị vận hành pháp nhân Hội phúc lợi xã hội Công giáo Daegu
Đơn vị điều hành Trung tâm phúc lợi tổng hợp cho người lao động thành phố Gyeongju

Sứ mệnh/ Tầm nhìn/ Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh Cùng lao động, cùng chia sẻ các giá trị vì một cộng đồng hài hòa
Tầm nhìn Trung tâm điều hành, kết nối đa dạng và chuyên nghiệp
Nền tảng phúc lợi kết nối mọi người với nhau
Giá trị cốt lõi Trao đổi: Tìm ra tầng lớp không được xã hội chú ý đến và những điểm mù trong cộng đồng
Kết nối: Cùng nhau phát triển thông qua giao lưu và hợp tác
Hội nhập: Hội nhập xã hội và nâng cao nhận thức xã hội