2019. 12. 4

Các thỏa thuận hợp tác đã ký kết

-Vận hành Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài thành phố Gyeongju
-Tòa thị chính thành phố Gyeongju/ Hội đồng thành phố Gyeongju/ Bộ Lao động và Việc làm chi nhánh Pohang/ Trung tâm phúc lợi tổng hợp cho người lao động thành phố Gyeongju

2020. 1. 16

Lễ khánh thành Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài thành phố Gyeongju

-Tầng 7 Trung tâm Phúc lợi việc làm thành phố Gyeongju

2020. 6. 8

Tiến hành vận hành hệ thống SNS

-Facebook, Instagram

2020. 8. 15

Lễ nhậm chức Giám đốc trung tâm (lần thứ 5) của Ông Lee Sang-Tae (Alpongso)

2020. 10. 28

Chuyển giao hàng hóa được tài trợ cho Quỹ cộng đồng phúc lợi xã hội Gyeongbuk

-Khai trương 3 văn phòng tư vấn cho người nước ngoài tại thành phố Gyeongju

2020. 11. 2

Dự án cùng chia sẻ (Số tiền 13,6 triệu won)

-Quỹ cộng đồng phúc lợi xã hội Gyeongbuk/ Phòng Chính sách phúc lợi thành phố Gyeongju/ Phòng tìm kiếm, tạo việc làm/ Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài thành phố Gyeongju

2020. 11. 17

Buổi tọa đàm cho cán bộ nghiệp vụ chuyên hỗ trợ người nước ngoài(4 trung tâm tư vấn hỗ trợ người nước ngoài tại thành phố Gyeongju)

2020. 12. 14

Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu của người lao động nước ngoài (Bằng 5 thứ tiếng)

2021. 1. 4

Thành lập nhóm tình nguyện viên thông- phiên dịch của Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài thành phố Gyeongju

-Tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Campuchia, tiếng Bangladesh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha