Giám đốc trung tâm
Lee Sang-Tae

Trưởng phòng (Quản lý điều hành)
Park Seong-Min

Trưởng nhóm phụ trách chung
Jeong Min-Young

Trưởng ban vật tư
Jeong Byeong-buk

Chuyên môn
Jeong Yun-Nam

Nhân viên nghiệp vụ(Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài)
Woo Seon-Young