Địa chỉ trung tâm

Tầng 2, Trung tâm Phúc lợi việc làm, số 396, đường Wonhwa, phường Dongcheon, thành phố Gyeongju.
T 054-778-2518 F 054-777-7197

Các tuyến xe buýt

Trước trung tâm việc làm Gyeongju
Xe buýt thường: 31, 40, 41, 50, 61, 70, 201, 203, 206, 208, 210, 212, 216, 217, 222, 230, 231, 232, 234, 270, 271, 273, 275, 276, 277, 333, 301, 306,
Xe khách: 300-2, 12-1, 603, 200, 202, 203, 205, 207, 210, 300, 260, 272, 300-1,
Trạm dừng đối diện trước trường trung học nữ Seorabeol

Hướng dẫn bãi đậu xe của Trung tâm Phúc lợi việc làm thành phố Gyeongju (Tòa nhà Dongbu)

-Đang vận hành hệ thống đậu xe có trả phí tự động (không có nhân viên quản lý)
-Khi đậu xe, vui lòng hỏi thông tin từ người tiếp nhận tư vấn trực tiếp.
*Bãi đậu xe hẹp và phức tạp, vui lòng đậu xe tại khu vực khác hoặc ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng khi đến trung tâm.