Trung tâm cung cấp dịch vụ ‘Một cửa’ nhằm hỗ trợ người lao động nước ngoài giải quyết những bất bình, khó khăn trong thời gian sinh sống tại Hàn Quốc do sự khác biệt về văn hóa và hạn chế về ngôn ngữ trong giao tiếp.

Hỗ trợ tư vấn

Đối tượng ao động người nước ngoài cùng gia đình đang cư trú tại thành phố Gyeongju
Nội dung ● Hỗ trợ dịch vụ Một cửa
- Lao động, luật, y tế, gia đình, giáo dục, việc làm, hành chính, v.v.
- Cứu trợ khẩn cấp
⊙ Bước 1: Tư vấn ban đầu
⊙ Bước 2: Hướng dẫn và kết nối với các tổ chức, đơn vị có liên quan (các trung tâm tư vấn và tổ chức có liên quan trong khu vực)
⊙ Bước 3: Các biện pháp tiếp theo và quản lý cụ thể
Cách thức Tư vấn trực tiếp
- Vận hành trung tâm tư vấn lưu động và tư vấn tại chỗ (Tư vấn cộng đồng theo từng quốc gia)
- Tư vấn tại chỗ: Tầng 2, Trung tâm Phúc lợi việc làm, số 396, đường Wonhwa, phường Dongcheon, thành phố Gyeongju.
(Các ngày trong tuần từ 09:00 đến 18:00, có thể tiếp nhận tư vấn cuối tuần khi cần thiết)
Tư vấn gián tiếp
-Tư vấn qua điện thoại : 054-778-2518
-Tư vấn qua trang chủ của trung tâm : www.gjfsc.or.kr
-Tư vấn qua email : gjfwsc2020@hanmail.net

Hỗ trợ thông-phiên dịch

Đối tượng Lao động người nước ngoài cùng gia đình đang cư trú tại thành phố Gyeongju
Nội dung ● Hướng dẫn và biên, phiên dịch các tài liệu liên quan về chính sách, thông tin sinh hoạt, thủ tục hành chính cho người nước ngoài
● Thông/ biên-phiên dịch khi kết nối với các tổ chức, đơn vị có liên quan trong khu vực
● Vận hành hoạt động nhóm tình nguyện ‘Cầu vồng’ (Rainbow) và nhóm thông dịch
Cách thức Ba hình thức: điện thoại, trực tiếp/ gián tiếp, trực tuyến
Ngôn ngữ hỗ trợ (14 ngôn ngữ khác nhau)
Tiếng Anh Tiếng Nga Tiếng Việt Tiếng Bangladesh Tiếng Mông Cổ
Tiếng Trung Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tagalog Tiếng Kazakh Tiếng Khmer
Tiếng Đức Tiếng Sinhala Tiếng Indonesia Tiếng Pháp
※ Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài thành phố Gyeongju luôn tìm và tuyển thông/ biên-phiên dịch.
(☎ 054-778-2518)